Informacje kontaktowe spółki

Skymaster Sp. z.o.o Sp. k.
Oddział Operacyjny w Szczecinie
ul. Gryfińska 42 70-772 Szczecin
tel. +48 91 4614909
fax. +48 91 4614867

Dane rejestrowe spółki

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000588704
Nr NIP: 5842745341